Biuletyn Informacji Publicznej

PCPR Radomsko

  

Archiwum przetargów

 INFORMACJA 

o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; z późn. zm.)

Dot. Przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro na organizację 2 - dniowej wycieczki edukacyjno - kulturalnej do Wrocławia dla uczestników Projektu pn. „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej” – Poddziałanie 7.1.2 POKL

WYNIKI

 

INFORMACJA 

o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; z późn. zm.)

Dot. Przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro na USŁUGI SZKOLENIOWE, TRENINGI, USŁUGI DORADZTWA ZAWODOWEGO ORAZ KURSY KOMPUTEROWE realizowane w ramach Projektu pn. „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej” – Poddziałanie 7.1.2 POKL (Znak sprawy: PCPR.VI.3431/EFS/2/2012)
- w części dotyczącej Pakietu nr 8 

WYNIKI


INFORMACJA 

o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; z późn. zm.)

Dot. Przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro na USŁUGI SZKOLENIOWE, TRENINGI, USŁUGI DORADZTWA ZAWODOWEGO ORAZ KURSY KOMPUTEROWE realizowane w ramach Projektu pn. „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej” – Poddziałanie 7.1.2 POKL (Znak sprawy: PCPR.VI.3431/EFS/2/2012)
- w części dotyczącej Pakietów nr 4 – 10 

WYNIKI

ODPOWIEDZI DO PRZETARGU !!! 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przedmiotem zamówienia publicznego jest organizacja 2-dniowej wycieczki edukacyjno-kulturalnej do Wrocławia dla uczestników projektu „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej” – Poddziałanie 7.1.2 POKL na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku.

Pobierz komplet dokumentów

(Ogłoszenie, SIWZ, druk oferty, wzory umów, formularz cenowy, wymagania oraz inne wymagane dokumenty) 

POBIERZ


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przedmiotem zamówienia publicznego są usługi szkoleniowe, treningi, usługi doradztwa zawodowego oraz kursy komputerowe realizowane w ramach Projektu pn. „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej” – Poddziałanie 7.1.2 POKL na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku. 

Pobierz komplet dokumentów

(Ogłoszenie, SIWZ, druk oferty, wzory umów, formularz cenowy, wymagania oraz inne wymagane dokumenty) 

POBIERZ

 

INFORMACJA 

o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; z późn. zm.)


Dot. Przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro na USŁUGI SZKOLENIOWE, TRENINGI, USŁUGI DORADZTWA ZAWODOWEGO ORAZ KURSY KOMPUTEROWE realizowane w ramach Projektu pn. „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej” – Poddziałanie 7.1.2 POKL (Znak sprawy: PCPR.VI.3431/EFS/2/2012) - w części dotyczącej Pakietów nr 1 – 3

WYNIKI  

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 
116149 - 2012 data 25.05.2012 r. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku w ramach Projektu pn. „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej” – Poddziałanie 7.1.2 POKL. 
ZAMAWIAJĄCY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piastowska 21, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie, tel. 044 6834422, fax. 044 6834422.

POBIERZ

 

INFORMACJA
 o wyborze najkorzystniejszej ofertyna podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; z późn. zm.)
Dotyczy: Przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro na dostawę samochodu osobowego (Znak sprawy: PCPR.VI.3431/EFS/1/2012) 

WYNIKI

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zmianami) przekazuje treść pytań do SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

POBIERZ

 

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku w ramach Projektu pn. „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej” – Poddziałanie 7.1.2 POKL. 

Pobierz komplet dokumentów

(Ogłoszenie, SIWZ, druk - oferta, szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia, wzór umowy) 

POBIERZ

 

Przedmiotem zamówienia publicznego jest organizacja 2-dniowej wycieczki edukacyjno-kulturalnej do Puławy – Kazimierz Dolny dla uczestników projektu
„Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej” na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku. 

Pobierz komplet dokumentów

(Ogłoszenie, SIWZ, wzory umów, wymagania oraz inne)  

POBIERZ

 

INFORMACJA 

o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; z późn. zm.)
Przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro -Organizacja 2-dniowej wycieczki edukacyjno-kulturalnej do Puławy – Kazimierz Dolny dla uczestników projektu
„Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej”   (Znak sprawy: PCPR.VI.3431/EFS/3/2011) 

WYNIKI