Biuletyn Informacji Publicznej

PCPR Radomsko

  

Konkursy ofert

INFORMACJA dotycząca realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego informuje, że w dniu  27.11.2017r. wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem  „Mikołajki w Koniczynce” (rodzaj zadania publicznego: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych) złożona przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA z siedzibą 97-500 Radomsko, ul . Jagiellońska 36.

INFORMACJA  - POBIERZ           OFERTA - POBIERZ


Otwarty konkurs ofert

Radomsko, 30.06.2017

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego

OGŁASZA ZMIANĘ Ogłoszenia

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) otwarty konkurs ofert na zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 roku.

POBIERZ SZCZEGÓŁY


 

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego

OGŁASZA

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) otwarty konkurs ofert na zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 roku.

POBIERZ SZCZEGÓŁY


 

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego

OGŁASZA

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego uruchomienia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Radomszczańskiego.

 

POBIERZ SZCZEGÓŁY