Biuletyn Informacji Publicznej

PCPR Radomsko

  

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy w PCPR

Radomsko, 22.07.2019

Uchwała nr 79/2019/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  KAMIL w Strzałkowie oraz powołania Komisji d.s naboru

POBIERZ SZCZEGÓŁY

 

 

Radomsko, 10.07.2019

Ogłoszenie Nr 2/2019 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

Zgodnie z art. 11 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą" Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku ul. Przedborska 39/41, 97-500 Radomsko ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
Określenie stanowiska - Referent (1 etat)

POBIERZ SZCZEGÓŁY

Archiwum