Biuletyn Informacji Publicznej

PCPR Radomsko

  

Wyniki przetargu

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.)

  Dotyczy:

Przetarg nieograniczony w przedmiocie - Organizacja i przeprowadzenie dwóch 3-dniowych wycieczek edukacyjno-kulturalnych do Karpacza - Cieplice Śląskie - Szklarska Poręba oraz do Wisły - Ustronia - Szczyrku dla uczestników, ich opiekunów i realizatora projektu pn. „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej”  

(Znak sprawy:   D.2523.2.2014.EFS)

WYNIKI

 

INFORMACJA 

o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.)

Dot. Przetarg nieograniczony w przedmiocie: USŁUGI SZKOLENIOWE, TRENINGI, USŁUGI DORADZTWA ZAWODOWEGO ORAZ KURSY KOMPUTEROWE realizowane w ramach Projektu pn. „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej” – Poddziałanie 7.1.2 POKL (Znak sprawy: D.2523.1.2014.EFS)

WYNIKI

 

INFORMACJA 

o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; z późn. zm.)


Dot. Przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro na USŁUGI SZKOLENIOWE, TRENINGI, USŁUGI DORADZTWA ZAWODOWEGO ORAZ KURSY KOMPUTEROWE realizowane w ramach Projektu pn. „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej” – Poddziałanie 7.1.2 POKL (Znak sprawy: D.2523.1.2013.EFS)
- w części dotyczącej Zadania nr 4,5,6,7,8,9,10,11 i 12

WYNIKI

 

INFORMACJA 

o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; z późn. zm.)


Dot. Przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro na USŁUGI SZKOLENIOWE, TRENINGI, USŁUGI DORADZTWA ZAWODOWEGO ORAZ KURSY KOMPUTEROWE realizowane w ramach Projektu pn. „Aktywnym i zintegrowanym zawsze lepiej” – Poddziałanie 7.1.2 POKL (Znak sprawy: D.2523.1.2013.EFS)
- w części dotyczącej Zadania nr 1,2,3.

WYNIKI