Biuletyn Informacji Publicznej

PCPR Radomsko

  

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu, prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej beneficjenta (PCPR w Radomsku) http://www.bip.pcprradomsko.pl/index.php/zapytanie-ofertowe, zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi  Przeprowadzenie "Zajęć grupowych w ramach doradctwa zawodowego oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego"  dla uczestników projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPLD.09.01.01-10-A002/18-00, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 POBIERZ SZCZEGÓŁY

 DRUK OFERTY

Zal_nr_2_Wykaz_osob_wyznaczonych_do_realizacji_zamowienia

Zal_nr_3_Warunki_realizacji_zamowienia

Zał nr 4. Wzór umowy

Zał_nr_5_Wzor_umowy_podpowierzenia_przetwarzania_danych

Zał nr 6 Klauzula informacyjna


 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA na "Świadczenie usługi przewozu 31 osób, w tym m.in. uczestników projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość”

POBIERZ 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu, prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej beneficjenta (PCPR w Radomsku) http://www.bip.pcprradomsko.pl/index.php/zapytanie-ofertowe, zaprasza do składania ofert na "Świadczenie usługi przewozu 31 osób, w tym m.in. uczestników projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPLD.09.01.01-10-A002/18-00, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 POBIERZ SZCZEGÓŁY

 DRUK OFERTY

Zal_nr_2_Warunki_realizacji_zamowienia

Zał nr 3. Wzór umowy

Zał Klauzula informacyjna


 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA na "Świadczenie usługi przewozu 33 osób, w tym m.in. uczestników projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość”

POBIERZ 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu, prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej beneficjenta (PCPR w Radomsku) http://www.bip.pcprradomsko.pl/index.php/zapytanie-ofertowe, zaprasza do składania ofert na "Świadczenie usługi przewozu 33 osób, w tym m.in. uczestników projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPLD.09.01.01-10-A002/18-00, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 POBIERZ SZCZEGÓŁY

 DRUK OFERTY

Zal_nr_2_Warunki_realizacji_zamowienia

Zał nr 3. Wzór umowy

Zał Klauzula informacyjnaINFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA na wykonanie usługi Przeprowadzenie "Treningu gospodarowania budżetem domowym"   w ramach projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość”

POBIERZ 


 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA na usługę Kurs "Prawa jazdy kat.B" dla 10 uczestników projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość”

POBIERZ 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu, prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej beneficjenta (PCPR w Radomsku) http://www.bip.pcprradomsko.pl/index.php/zapytanie-ofertowe, zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi  Przeprowadzenie "Treningu gospodarowania budżetem domowym"   w ramach projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPLD.09.01.01-10-A002/18-00, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 POBIERZ SZCZEGÓŁY

 DRUK OFERTY

Zal_nr_2_Wykaz_osob_wyznaczonych_do_realizacji_zamowienia

Zal_nr_3_Warunki_realizacji_zamowienia

Zał nr 4. Wzór umowy

Zał_nr_5_Wzor_umowy_podpowierzenia_przetwarzania_danych

Zał nr 6 Klauzula informacyjna


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu, prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.) poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej beneficjenta (PCPR w Radomsku) http://www.bip.pcprradomsko.pl/index.php/zapytanie-ofertowe, zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi Kurs "Prawa jazdy kat.B" dla 10 uczestników projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość”, realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPLD.09.01.01-10-A002/18-00, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 POBIERZ SZCZEGÓŁY

 DRUK OFERTY

Zal_nr_2_Warunki_realizacji_zamowienia

Zał nr 3. Wzór umowy

Zał_nr_4_Wzor_umowy_podpowierzenia_przetwarzania_danych

Zał nr 5 Klauzula informacyjna


 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA na usługę świadczenie usługi przewozu 35 osób w tym m.in. uczestników projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość”

POBIERZ 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu, prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem ocenę na stronie internetowej beneficjenta (PCPR w Radomsku) http://www.bip.pcprradomsko.pl/index.php/zapytanie-ofertowe, zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi przewozu 35 osób w tym m.in. uczestników projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPLD.09.01.01-10-A002/18-00, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 POBIERZ SZCZEGÓŁY

 DRUK OFERTY

Zal_nr_2_Warunki_realizacji_zamowienia

Zał nr 3. Wzór umowy

Zał nr 4 Klauzula informacyjna


INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA na usługę świadczenie usługi przewozu 35 osób w tym m.in. uczestników projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość”

POBIERZ 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu, prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem ocenę na stronie internetowej beneficjenta (PCPR w Radomsku) http://www.bip.pcprradomsko.pl/index.php/zapytanie-ofertowe, zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi przewozu 35 osób w tym m.in. uczestników projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPLD.09.01.01-10-A002/18-00, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 POBIERZ SZCZEGÓŁY

 DRUK OFERTY

Zal_nr_2_Warunki_realizacji_zamowienia

Zał nr 3. Wzór umowy

Zał nr 4 Klauzula informacyjna


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu, prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta (PCPR w Radomsku) http://www.bip.pcprradomsko.pl/index.php/zapytanie-ofertowe, zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia "Treningu kompetencji rodzicielskich” w ramach projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość”, realizowanych na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPLD.09.01.01-10-A002/18-00, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 POBIERZ SZCZEGÓŁY

 DRUK OFERTY

Zal_nr_2_Wykaz_osob_wyznaczonych_do_realizacji_zamowienia

Zal_nr_3_Warunki_realizacji_zamowienia

Zał nr 4. Wzór umowy

Zał_nr_5_Wzor_umowy_podpowierzenia_przetwarzania_danych

Zał nr 6 Klauzula informacyjna


INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA na usługę przeprowadzenia „Zajęć grupowych w ramach doradztwa zawodowego oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego” w ramach projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość”

POBIERZ 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu, prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta (PCPR w Radomsku) http://www.bip.pcprradomsko.pl/index.php/zapytanie-ofertowe, zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia "Zajęć grupowych w ramach doradztwa zawodowego oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego” w ramach projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość”, realizowanych na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPLD.09.01.01-10-A002/18-00, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 POBIERZ SZCZEGÓŁY

 DRUK OFERTY

Zal_nr_2_Wykaz_osob_wyznaczonych_do_realizacji_zamowienia

Zal_nr_3_Warunki_realizacji_zamowienia

Zał nr 4. Wzór umowy

Zał_nr_5_Wzor_umowy_podpowierzenia_przetwarzania_danych

Zał nr 6 Klauzula informacyjna


INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA na usługę przeprowadzenia „Treningu gospodarowania budżetem domowym” w ramach projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość”

POBIERZ 


INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA na usługę kursu „Prawa jazdy kat. B” dla 10 uczestników projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość” 

POBIERZ 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu, prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta (PCPR w Radomsku) http://www.bip.pcprradomsko.pl/index.php/zapytanie-ofertowe, zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia „Treningu gospodarowania budżetem domowym” w ramach projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość”, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPLD.09.01.01-10-A002/18-00, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 POBIERZ SZCZEGÓŁY

 DRUK OFERTY

Zal_nr_2_Wykaz_osob_wyznaczonych_do_realizacji_zamowienia

Zal_nr_3_Warunki_realizacji_zamowienia

Zał nr 4. Wzór umowy

Zał_nr_5_Wzor_umowy_podpowierzenia_przetwarzania_danych

Zał nr 6 Klauzula informacyjna


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku w nawiązaniu do postępowania
na usługę kursu „Prawa jazdy kat. B” dla 10 uczestników projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość”
(tj. usamodzielniających się wychowanków oraz osób z niepełnosprawnością) oraz dodatkowych godzin praktycznej nauki dla osób uczestniczących w kursie
, wprowadza modyfikację w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego tj. „Wzór umowy”.

POBIERZ MODYFIKACJĘ


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu, prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) w oparciu 
o rozeznanie rynku poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta (PCPR w Radomsku) http://www.bip.pcprradomsko.pl/index.php/zapytanie-ofertowe  zaprasza do składania ofert na usługę "kursu prawa jazdy kat. B" dla 10 uczestników projektu pn.:"Szansa na lepszą przyszłość" (tj. usamodzielniających się wychowanków oraz osób z niepełnosprawnością)  oraz dodatkowych godzin praktycznej nauki dla osób uczestniczących w kursie, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPLD.09.01.01-10-A002/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzctwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

 POBIERZ SZCZEGÓŁY

 DRUK OFERTY

 

Zal_nr_2_Warunki_realizacji_zamowienia

 

Zal_nr_3_Wzor_umowy_kurs_prawa_jazdy

 

Zał nr 4. Wzór umowy podpowierzenia

 

Zał nr 5 Klauzula informacyjna


INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia 3-dniowych wyjazdowych usług szkoleniowych

(Znak sprawy OK.2520.129.2017)
 POBIERZ SZCZEGÓŁY


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu, prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) w oparciu
o wewnętrzne procedury Zamawiającego, zaprasza do składania ofert na świadczenie 3-dniowych wyjazdowych usług szkoleniowych, realizowanych na podstawie projektu nr RPLD.09.02.01-10-A030/15 pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 POBIERZ SZCZEGÓŁY

 DRUK OFERTY

Zal_nr_2_zad_1_Dane_osoby_bezposrednio_realizujacej_zamowienie

Zal_nr_2_zad_2_Dane_osoby_bezposrednio_realizujacej_zamowienie

Zal_nr_3_zad_1_Warunki_realizacji_zamowienia

Zal_nr_3_zad_2_Warunki_realizacji_zamowienia

Zal_nr_4_zad_1_Wzor_umowy

Zal_nr_4_zad_2_Wzor_umowy

Zal_nr_5a_Oswiadczenie_dla_ubez_spol

Zal_nr_5b_Oswiadczenie_dla_ubez_spol


 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA

Na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług  w zakresie wyżywienia i miejsc noclegowych

(Znak sprawy OK.2520.119.2017)

 

 POBIERZ SZCZEGÓŁY


ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu, prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) w oparciu
o wewnętrzne procedury Zamawiającego, zaprasza do składania ofert na świadczenie usług
w zakresie wyżywienia i miejsc noclegowych
, realizowanych na podstawie projektu
nr RPLD.09.02.01-10-A030/15 pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 POBIERZ SZCZEGÓŁY

 DRUK OFERTY

 WYKAZ USŁUG

 WARUNKI REALIZACJI

 WZÓR UMOWY


ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu, prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert na świadczenie indywidualnych konsultacji i porad prawnych dla uczestników projektu realizowanuch w ramach projektu RPLD.09.02.01-10-A030/15 pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 POBIERZ SZCZEGÓŁY

ZAŁĄCZNIK


ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach projektu, prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej  realizowanej w ramach projektu RPLD.09.02.01-10-A030/15 pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 POBIERZ SZCZEGÓŁY


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi cateringowej  w ramach projektu RPLD.09.02.01-10-A030/15 pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 POBIERZ SZCZEGÓŁY


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przygotowując się do wszczęcia postępowania na świadczenie usług superwizji dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, realizowanych w ramach projektu „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o wycenę szacunkową przedmiotu zamówienia.

POBIERZ SZCZEGÓŁY


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, biurowego i telekomunikacyjnego w ramach projektu nr RPLD.09.02.01-10-A030/15 pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

POBIERZ SZCZEGÓŁY


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert na świadczenie indywidualnych konsultacji i porad prawnych przez kancelarię prawną dla uczestników projektu realizowanych w ramach projektu nr RPLD.09.02.01-10-A030/15 pn. „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

POBIERZ SZCZEGÓŁY

 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przygotowując się do wszczęcia postępowania na realizację treningów umiejętności społecznych realizowanych podczas obozu profilaktyczno-terapeutycznego "Młodzieżowej Akademii Profilaktyki" realizowanych w ramach projektu „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o wycenę szacunkową przedmiotu zamówienia.

POBIERZ SZCZEGÓŁY


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przygotowując się do wszczęcia postępowania na świadczenie usług w zakresie wyżywienia i miejsc noclegowych dla uczestniów obozu profilaktyczno-terapeutycznego realizowanych w ramach projektu „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o wycenę szacunkową przedmiotu zamówienia.

POBIERZ SZCZEGÓŁY
 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przygotowując się do wszczęcia postępowania na świadczenie usług wychowawców "Obozu profilaktyczno-terapeutycznego" realizowanych w ramach projektu „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o wycenę szacunkową przedmiotu zamówienia.

POBIERZ SZCZEGÓŁY

 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przygotowując się do wszczęcia postępowania na świadczenie usług kierownika "Obozu profilaktyczno-terapeutycznego" realizowanych w ramach projektu „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o wycenę szacunkową przedmiotu zamówienia.

POBIERZ SZCZEGÓŁY

 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku zaprasza do złożenia szacunkowej wyceny na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, biurowego i telekomunikacyjnego w ramach projektu „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

POBIERZ SZCZEGÓŁY

 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie indywidualnych porad psychologicznych w Punktach Konsultacyjnych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku na terenie gminy Masłowice, Wielgomłyny i Żytno.

POBIERZ SZCZEGÓŁY

DRUK

OŚWIADCZENIE


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie indywidualnych porad prawnych w Punktach Konsultacyjnych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku na terenie gminy Masłowice, Wielgomłyny i Żytno.

POBIERZ SZCZEGÓŁY

DRUK

OŚWIADCZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przygotowując się do wszczęcia postępowania na świadczenie usług kierownika „Obozu profilaktyczno-terapeutycznego” realizowanych w ramach projektu „Szansa w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o wycenę szacunkową przedmiotu zamówienia.